TopShow3D - Bon na innowacje

TOP COOP Konrad Maj
realizuje przedsięwzięcie pn.
„Opracowanie i przygotowanie do wdrożenia usprawnień sprzętowych TopShow3D oraz w zakresie oprogramowania mających za zadanie automatyczną, adaptacyjną i wydajną obliczeniowo segmentację sekwencji obrazów jako narzędzi tworzenia treści wirtualnej (VR) i rozszerzonej (AR) rzeczywistości”
dofinansowane z Funduszy Europejskich
w ramach Projektu pn.: „Dolnośląski Bon na Innowacje”

Wartość przedsięwzięcia: 98 092,50 PLN
Dofinansowanie ze środków publicznych:
- Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego: 61 008,75 PLN
- budżet Województwa Dolnośląskiego: 10 766,25 PLN